hombre


hombre
1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек (хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

Diccionario español-búlgaro. 2014.

Look at other dictionaries:

 • hombre — sustantivo masculino 1. (macho y hembra) Homo sapiens. Ser vivo con una inteligencia desarrollada, capaz de hablar, que camina erguido sobre las extremidades inferiores y tiene manos con las que puede agarrar cosas: El hombre apareció en la… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • hombre — (Del lat. homo, ĭnis). 1. m. Ser animado racional, varón o mujer. 2. varón (ǁ ser humano del sexo masculino). 3. Varón que ha llegado a la edad adulta. 4. Grupo determinado del género humano. El hombre del Renacimiento. [m6]El hombre europeo. 5.… …   Diccionario de la lengua española

 • hombre — ● hombre nom masculin (espagnol hombre, homme) Ancien jeu de cartes, d origine espagnole, très en faveur en France au XVIIe s. ● hombre (homonymes) nom masculin (espagnol hombre, homme) ombre nom féminin ombre nom masculin …   Encyclopédie Universelle

 • Hombre — Hombre, the Spanish word for man and sometimes used informally in English, may refer to:* Hombre (novel), a 1961 novel by Elmore Leonard * Hombre (film), a 1967 motion picture based on the novel starring Paul Newman, directed by Martin Ritt *… …   Wikipedia

 • hombre — n. [Sp.: a man.] an informal term for a youth or man. Syn: guy. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hombre — (fr.), s. L hombre …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Hombre — (frz., spr. ongbr), s. L Hombre …   Kleines Konversations-Lexikon

 • hombre — individuo del género humano, especialmente el adulto Diccionario ilustrado de Términos Médicos.. Alvaro Galiano. 2010 …   Diccionario médico

 • hombre — bueno …   Diccionario de Economía Alkona

 • hombre — bueno …   Diccionario de Economía

 • hombre — a man (especially one of Spanish descent), 1846, from Spanish, from L. hominem, accusative of homo man (see HOMUNCULUS (Cf. homunculus)) …   Etymology dictionary


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.